مرکز تلفن

نصـب، پیــکربندی و پشتیــبانی تلـفن داخـلی

نصـب و پیـکربندی تـلفن داخـلی بین شعـبات

راه اندازی سرویس منشی تلفنی و تلفن گویا

راه اندازی سرویس دریافت پیام صوتی

راه اندازی سرویـــس ضبـــط مکــالــمات

راه اندازی صـــــــــــــــــف انتـــــــــــظار

راه اندازی مرکز تماس و ارتباط با مشتریان CRM

راه اندازی سرویس کنفرانس صوتی و تصویری تلفنی