مجازی سازی

فدانت افتخار دارد پروژه های مجازی سازی را در سه سطح زیر با بالاترین ضریب اطمینان و پشتیبانی ارئه نماید:
مجازی سازی ســــــــــرور
 مجازی سازی دسکـــــتاپ
مجازی سازی برنـــــــــامه

پیاده سازی مجازی ساز سرور ESXi

پیکربندی تخصصی سرویس های ESXi

پیاده سازی و پیکربندی مجازی ساز سرور PROXMOX

پیاده سازی و پیکربندی مجازی ساز سرور Xen

نصب و پیکربندی مجازی ساز OpenVZ

 

نصب و پیکربندی مجازی ساز سیستم عامل Hyper-v

 

نصب و راه اندازی مجازی ساز KVM