نرم افزار

تیم تخصــصی ما آماده ارائه مشاوره جهت انتخاب نرم افزار حسابـداری مناسب کسب و کار شماست، چنانچه نرم افزار فعلی شما پاسخگوی نیازهای شما نیست ما تمامی اطلاعات شمارا به صورت حرفه ای بدون هیچ کم و کاستی به نرم افزار جدیدتان انتقال می دهیم.

– نگارش نرم افزارحسابداری اختصاصی کسب و کار شما

– پیاده سازی و پشتیبانی از نرم افزار های حسابداری تحت شبکه

– پیاده سازی و پشتیبانی از نرم افزار های حسابداری تحت وب

– تحت وب کردن نرم افزارهای حسابداری ساده

– برقراری ارتباط بین سیستم های حسابداری شعب مختلف

– پیاده سازی امکان دسترسی از راه دور به نرم افزارهای حسابداری