پیکربندی سرور

نصب و پیکر بندی سرور ویندوزی 

نصب و پیکر بندی تخصصی سرویس های سرور ویندوزی

نصب و پیکربندی سرور لینوکسی

نصب و پیکربندی تخصصی سرویس های سرور لینوکسی

نصب و پیکربندی سرویس های شبکه

DNS-DHCP-VPN-REMOTE-DC-PRINTنصب و پیکربندی سرور اکسچنچ و ایمیل سازمانی

نصب و پیکربندی سرور شیرپوینت

نصب و پیکربندی فایروال های ویندوزی و لینوکسی

ارتقاء سطح امنیت سرور

نصب و پیکربندی سرور بک آپ

 

نصب و پیکربندی سرور لینک