تجهیزات مدیریتی

مدیریت بر پرسنل و مشتریان یکی از بزرگترین دغدغه های هر کسب و کاری است ما با نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات کمک مدیریتی شما را در پیشبرد هرچه آسان تر هدفتان یاری می کنیم

– نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم های نوبت دهی حضوری،  تلفنی و اینترنتی

– نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم های نظر سنجی حضوری، تلفنی و اینترنتی

– نصب، راه اندازی و پشتیبانی از انواع دستگاه های حضور و غیاب 

 – نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیــــستم های تــــــــردد شمار

– نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم های پارکیــنگ هوشمند