نظارت تصویری

تصاویر پایدار از محل کسب وکار و یا دفاتر و شعبات خود را بر روی تلفن همراه و هر رسانه قابل اتصال به اینترنت با کیفیتی خوب را تجربه کنید.

 

 

– پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های دوربین مدار بسته تحت شبکه

– پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های دوربین مداربسته دیجـــــیتال

– پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های دوربین مداربسته آنالــــــــوگ

– پیاده سازی و پشتیبانی از انتقال تصاویر تحت شبـــــکه اینترنت

– پیاده سازی و پشتیبانی از اتــاق های مانیتــــــــــــــــــــــــورینگ

– پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های هوشمند نظارت تصویری