خدمات ما

۱

طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی
طراحی وبسایت معرفی کسب و کـــار
طراحی وب سایت شرکتی و سازمـانی
طراحی وب سایت خبری و فرهنـــگی
طراحی وب سایت شخصـــــی 
 طراحی وب سایت های ویژه

۲

طراحی شبـــــــــــــــــــکه های LAN
طراحی شبـــــــــــــــکه های WLAN
طراحی لیـــنک های Point To Point
تهـیه نقشــــــــــــــــــــــه کابل کشی

۳

پیاده سازی شبــــکه های LAN

پیاده سازی شبکه های WLAN

۴

پشتیبانی سخــــت افزاری
پشتیبانی نـــــــرم افزاری
update نوبـــــــــــــــه ای
پشتیبان گیری از اطلاعات

۵

پیکربندی سرور های ویندوزی
پیکربندی سـرورهای لینوکسی
پیکربندی سرویس های شبکه

۶

مجازی سازی ســـــرور
مجازی سازی دسکتاپ
مجازی سازی برنــــامه

۷

مرکــز  تمــــــاس
تلفــن  داخــــــلی
منشی  تلفـــــــنی
صــف  انتــــــــظار

۸

دسترسی و کنترل از، خارج از شبکه
امنیـت ارتبــــــــاطات بین شبکه ای

 

۹

 

راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار های حسابداری تحت شبکه
راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری تحــــت وب
ارائه نرم افزار حسابداری اختصاصی

۱۰

طراحی اجرا و پشتیبانی حرفه ای دوربین های مداربسته
راه اندازی و پشتیبانی اتاق مانیتورینگ

۱۱

حضور و غیاب
نوبت دهـــــی
ثبــــــت تردد